İş Yeri Uygulama Eğitimi kapsamında 4 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 10:30' da Köprübaşı MYO' da yapılacaktır. öğrencilere yönelik olarak programın

tanıtılması, koordinatörlere yönelik olarak ise sistemin uygulanması konularında eiğitim düzenlenecektir.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik