OKULUMUZ     

Köprübaşı Meslek Yüksekokulu 07.03.1994 tarihinde kurulmuştur. Yüksekokulumuz, 1994 / 1995 eğitim - öğretim yılında İşletme Yönetimi Programı, 1996 / 1997 eğitim - öğretim yılında Harita  ve Kadastro  Programı, 1999 / 2000 eğitim - öğretim yılında İşletme Yönetimi II. Öğretim Programı (2013-2014 öğretim yılından itibaren öğrenci alımı yapılmamaktadır), 2008 / 2009 eğitim-öğretim yılında Harita ve Kadastro II.Öğretim programı , 2014-2015 eğitim - öğretim yılında Adalet Programı ve 2015-2016 yılında Tarımsal İşletmecilik olmak  üzere Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde Manisa'nın Köprübaşı  ilçesinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdürmektedir.

İki Yıllık İşletme Yönetimi Birinci öğretim Ön lisans Eğitimi  sonunda öğrencilerimiz işletmeci;

İki Yıllık Harita - Kadastro Bölümü Ön lisans Eğitimi sonunda öğrencilerimiz Harita Teknikeri unvanı ile mezun olmaktadırlar. Okulumuzdaki bu bölümlerle Ülkemizin işletme Yönetimi ve Harita  Kadastro alanlarındaki ara eleman ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerin büyük çoğunluğu kendi alanında iş bulabilmektedir.

İki Yıllık Adalet Programından mezun olan öğrencilerimiz Adalet Meslek Elemanı unvanına sahip olurlar. Ayrıca Adalet Programından mezun olan öğrencilerimiz adalet hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan yardımcı personel (katip,mübaşir vb.) ihtiyacını da karşılamaktadır.

İki Yıllık Tarımsal İşletmecilik Programından mezun olan öğrencilerimiz, tarım ve tarıma dayalı sanayi işletmelerinde, finansman ve ürün pazarlama, tarımsal muhasebe kayıtlarını düzenleme, tarımsal sigorta, tarımsal danışmanlık, tarımsal değerleme ve çiftçi örgütlenmesi, gibi alanlarda çalışabilmektedir. Program, tarımsal işletmelerin karlılık durumlarını arttırmayı hedefleyen elamanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Küreselleşme süreci ve yüksek teknolojilerin yön verdiği, rekabetin acımasızca savaş verdiği , büyük iktisadi sorunların yaşandığı; teknolojisinin, iktisadi ve siyasi yapısının  korkunç bir süratle değiştiği dünyada, az gelişmiş durumda olan ve AB'ye girmeye hazırlanan ülkemizde içinde bulunduğumuz bu koşullarda; gençliğimizi üretken duruma getirebilirsek büyük bir üstünlük sağlamış olacağız. Bunun için ;

M.C.B.Ü. Köprübaşı M.Y.O.' nun misyonu;

Okulumuzu seçerek kazanıp gelen  gençlerimizi en iyi şekilde eğitmek, mesleğinin en iyisini yapar seviyeye getirmektir.

Ülkemiz şartlarında sunulabilecek en üst düzeyde eğitim vermeyi hedef edinmiştir.

Uyguladığı eğitim metodları ile; laboratuarındaki ileri teknoloji donanımı ile; imkanlarını ve kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak çağdaş ve en iyi eğitimi vermeye özen göstermektedir.

Bilim ve teknolojinin takipçisi, araştıran, düşünen, ve üreten bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Ülkemizi Çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırabilmek için en önemli araç insana, eğitime ve araştırmaya yatırım yapmaktır.

İşte bu bilinçle, ulaşmak istediğimiz en büyük hedefimiz;

Her yönüyle evrensel standartların hakim olduğu bir Meslek Yüksekokulu olmak.


İLETİŞİM


koprubasimyo@cbu.edu.tr
http://koprubasimyo.cbu.edu.tr

0 236 571 33 12

0 236 571 37 42
 Köprübaşı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Köprübaşı / MANİSA

ADRES: Temrek Mahallesi Hükümet Caddesi No:25/1 Köprübaşı/MANİSA

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik