MUTEMET GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI


                      GÖREVİN KAPSAMI

Birimde çalışan personelin maaş ve diğer ödemelerinin yapılması için gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

 

YETKİ SORUMLULUK VE GÖREV LİSTESİ

Kadrolu, sözleşmeli ve geçici pozisyonda çalışan personelin maaşlarını hazırlamak, maaşların zamanında ödenmesini sağlamak,

Staj yapan öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yapmak,

Giyecek yardımı ödemeleri ile ilgili evrakları hazırlamak, ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak,

Ek ders ödemelerine ilişkin evrakları tanzim etmek, ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak,

Yolluk ödemelerine ilişkin evrakları tanzim etmek, ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak,

Personel ödemelerine ilişkin ödeme emri belgelerini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim etmek,

Birimin bütçesini takip etmek, bütçe hazırlanması ile ilgili amirler tarafından verilecek iş ve işlemleri yapmak,

Birimi ile ilgili diğer tüm işlemleri yapmak,

Amirleri tarafından verilen diğer benzer işleri yapmak.

İLETİŞİM


koprubasimyo@cbu.edu.tr
http://koprubasimyo.cbu.edu.tr

0 236 571 33 12

0 236 571 37 42
 Köprübaşı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Köprübaşı / MANİSA

ADRES: Temrek Mahallesi Hükümet Caddesi No:25/1 Köprübaşı/MANİSA

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik