PERSONEL İŞLERİ GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

GÖREVİN KAPSAMI

Birimde çalışan personelin özlük işlerinin takibi ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

 

YETKİ SORUMLULUK VE GÖREV LİSTESİ

Birimde kadrolu, geçici görevli, sözleşmeli ve geçici pozisyonda bulunan tüm personelin özlük haklarına ilişkin yazışmaları yürütmek,

Personelin özlük dosyalarını tutmak, özlük dosyalarının güncelliğini sağlamak,

Personelin yıllık, mazeret, sağlık, aylıksız izin, vb. tüm izinlerini takip etmek, izin dosyasına işlemek,

Personellerin birim içi veya dışı, sürekli veya geçici görevlendirilmelerine ilişkin yazışmaları yapmak,

Akademik personelin sicil işlemlerini takip etmek,

Personelin mal bildirimleri ile ilgili işleri yapmak,

Personelle ilgili istatistiki bilgileri tutmak, istenildiğinde üst makamlara sunmak,

Personellerin kıdem terfilerini, izinlerini, sicil ve mal bildirimlerini, görev başlayış ve ayrılışlarını ve diğer istenilen bilgileri Personel Daire Başkanlığına bildirmek,

Birimi ile ilgili diğer tüm işlemleri yapmak,

Amirleri tarafından verilen diğer benzer işleri yapmak.

İLETİŞİM


koprubasimyo@cbu.edu.tr
http://koprubasimyo.cbu.edu.tr

0 236 571 33 12

0 236 571 37 42
 Köprübaşı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Köprübaşı / MANİSA

ADRES: Temrek Mahallesi Hükümet Caddesi No:25/1 Köprübaşı/MANİSA

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik