YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV TANIMI


GÖREVİN KAPSAMI

Yüksekokulun idari, teknik ve destek birimlerinin işleyişinin amaca uygun olarak yürütülmesi için gerekli işleri yapmak.

 

YETKİ SORUMLULUK VE GÖREV LİSTESİ

Yüksekokulda görev yapan idari personelin yönetim, denetim ve gözetim görevini yerine getirmek,

Yüksekokulda işleyişin aksamaması için her türlü ihtiyacı zamanında tespit etmek, sağlanması için gerekli tedbiri almak,

Yüksekokulun güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak, bu tedbirlerin uygulanmasını izlemek,

İdari birimlerden çıkan her türlü yazışma ve diğer evrakı kontrol etmek, idari işlerin gerektiği gibi yapılmasını sağlamak,

Yüksekokulda kullanılan her türlü tesis ve cihaz ve eşyanın bakım ve onarım işlerinin zamanında yapılmasını sağlamak,

Yüksekokul binalarının tadilat ve onarımlarının zamanında yapılmasını sağlamak,

Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurulunda raportörlük görevini yürütmek, Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevler ile amirler tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

İLETİŞİM


koprubasimyo@cbu.edu.tr
http://koprubasimyo.cbu.edu.tr

0 236 571 33 12

0 236 571 37 42
 Köprübaşı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Köprübaşı / MANİSA

ADRES: Temrek Mahallesi Hükümet Caddesi No:25/1 Köprübaşı/MANİSA

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik