DUYURULAR

HABERLER
v

MİSYONUMUZ

  •     Gerek özel sektörde gerekse kamu sektöründe iş hayatının gereklerini yerine getirecek, ya da kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek,
  •     Bugünün çok hızlı değişen dünyasında mükemmelliğe ulaşmanın ilk şartı olarak bu değişikliğe ayak uyduracak,
  •     Tercih edilen, yeterli bilgi ve beceriye sahip, nitelikli işlere kolayca yerleşen ara elemanlar ve girişimciler yetiştirmektir.


VİZYONUMUZ

  • Vizyonumuz, öğrencilerinin kalitesi ve başarıları, kentteki paydaşlar ile kurduğu ilişkileri ve çevresine kattığı değer ile Celal Bayar Üniversitesi’nin örnek gösterilen bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.                                                                                                
  • Köprübaşı ilçesinin sosyal, kültürel ve ekonomik altyapısına katkıda bulunmak, Yüksekokulumuzun vizyonunun önemli bir parçasıdır.


İLKE VE DEĞERLERİMİZ

  • En önemli ilkemiz, gerek kişilikleri, gerek bilgi-beceri donanımı, gerekse sınavlarda gösterdikleri başarıları ile Celal Bayar Üniversitesi’nin örnek gösterilen öğrencilerini yetiştirmek, öğrencilerimize teknik bilgilerin yanı sıra milli-manevi değerleri aşılamak ve her yönüyle evrensel standartların hâkim olduğu bir Meslek Yüksekokulu hedefine ulaşmaktır.
  • Ülke kalkınmasında hedeflenen düzeye ulaşabilmek, ancak bilginin üretilmesi ve üretilen bilginin çıktıya dönüştürülmesi ile mümkün olabilecektir. Biz, Köprübaşı MYO olarak bunun bilincindeyiz. 

İLETİŞİM


koprubasimyo@cbu.edu.tr
http://koprubasimyo.cbu.edu.tr

0 236 571 33 12

0 236 571 37 42
 Köprübaşı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Köprübaşı / MANİSA

ADRES: Temrek Mahallesi Hükümet Caddesi No:25/1 Köprübaşı/MANİSA

  • Ulusal Staj Programı
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik